Tomhet og savn

Jeg bør være glad for at jeg er frisk(ere) og ikke lenger har behov for behandling, men har man lov til å savne terapien? Savne den gode kontakten med den tålmodige behandleren som så og hørte det jeg ikke viste eller sa? For meg så har veien til et friskere liv vært tøff og lang, […]

Read more "Tomhet og savn"