Ditt lettlurte, lille fjols!

Hvem tror du at du er?

Komme her å stikke deg frem

Tro du er noe

Være åpen og ærlig

Vise sårbarhet og indre uro

 

Du høster støtte og gode ord

Du får klapp på skulderen og

Lovnader om en hjelpende hånd

Om du skulle behøve det

Bare rop ut, så skal vi komme

Ord, så lett å si

 

Jeg sto her, hjelpesløs

Trengte en håndsrekning eller to

Ringte den ene etter den andre

Alle hadde bedre ting å gjøre

Jeg gråt, følte meg dum og naiv

Som et forlatt, lite barn